PRIEMONĖS KOMUNIKACIJAI PAGALBA SMULKIAJAM VERSLUI ŽEMĖLAPIS Registruotis

Taisyklės

1. „Planas A“ iniciatyvos (toliau – Iniciatyva) organizatorius yra AB Šiaulių bankas, juridinio asmens kodas 112025254 , buveinės adresas Tilžės g. 149, Šiauliai (toliau – Šiaulių bankas).
2. Iniciatyvos laikotarpis: nuo 2020 m. rugpjūčio 17 d. iki 2020 m. lapkričio 18 d. (imtinai).
3. Iniciatyvos partneriai: įmonės, prisidedančios prie Iniciatyvos ir savanoriškai teikiančios Dalyviams nuolaidas, pasiūlymus, reklamos ar kitas priemones.
4. Iniciatyvos dalyviai (toliau – Dalyvis): smulkaus verslo atstovai, užsiregistravę Iniciatyvoje, t. y. Lietuvos Respublikoje registruoti ir veikiantys juridiniai asmenys (įskaitant ir verslus, veikiančius pagal verslo liudijimą ar individualios veiklos pažymą).
5. Iniciatyvos tikslas: padėti smulkiajam verslui atsistatyti po COVID-19 pandemijos bei būti daugiau matomiems. Tai verslumo iniciatyva, skirta didinti smulkaus verslo atstovų žinomumą bei skatinti Lietuvos žmones ir Iniciatyvos partnerius paremti Iniciatyvos dalyvius perkant prekes ar paslaugas iš jų.
6. Dalyvavimas Iniciatyvoje:

6.1. Iniciatyvoje gali dalyvauti tik smulkaus verslo atstovai, Dalyviai, atitinkantys šiuos kriterijus:
6.1.1. Įmonės darbuotojų skaičius (vidutinis metinis įmonės darbuotojų skaičius) – iki 50 (penkiasdešimt) darbuotojų.
6.1.2. Metinės pajamos – pardavimo grynosios pajamos pagal Pelno (nuostolių) ataskaitą – iki 1 000 000 (vienas milijonas) Eur.
6.2. Iniciatyvos metu, Dalyvis užpildęs registracijos anketą ir patvirtinęs, kad su taisyklėmis susipažino ir atitinka Iniciatyvos Dalyvio kriterijus, iškart automatiškai dalyvauja Iniciatyvoje.
6.3. Dalyvaudamas Iniciatyvoje, Dalyvis duoda tiesioginės rinkodaros sutikimą dėl viešo Dalyvio įmonės pavadinimo/vardo, pavardės skelbimo Šiaulių banko komunikacijoje (internete, spaudoje) ir dėl rinkodarinių pranešimų gavimo į Dalyvio pateiktą el. paštą.
6.4. Iniciatyvos puslapyje (https://planas-a.lt/) bus pasitelktas ne tik išskirtinis Dalyvių ženklinimas žemėlapyje Iniciatyvos interneto svetainėje, bet ir tradicinės reklamos Priemonės, kurias, gavę iš Banko skyrių, galės naudoti Iniciatyvos Dalyviai savo verslo vietoje (plakatai, lipdukai, skrajutės). Taip pat Dalyviai galės pasinaudoti iniciatyvos partnerių teikiama pagalba, kuri bus iškomunikuota taip pat iniciatyvos puslapyje https://planas-a.lt/
6.5. Visą detalią informacija apie Iniciatyvos registraciją ir kitas sąlygas galima rasti Iniciatyvos interneto svetainėje https://planas-a.lt/.
7. Iniciatyvos priemonės ir Nuolaidos:
7.1. visi Dalyviai, užsiregistravę į „Planas A“ iniciatyvą, gauna komunikacinius rinkinius, kurie susidaro iš:
1) Spausdintinių priemonių: A3 formato plakatas, A5 skrajutės, lipdukai;
2) El. priemonių: „Facebook“ profilio nuotraukos rėmelis; „Facebook“ viršelio paveikslėlis; „Facebook“ arba „Instagram“ įrašas; „Linkedin“ įrašas; socialinių tinklų lipdukai.
7.2. Iniciatyvos Dalyviams (išskyrus verslus, veikiančius pagal verslo liudijimą ar individualios veiklos pažymą), esantiems arba Iniciatyvos laikotarpiu tapusiems nauju Banko klientu, taikomos nuolaidos (toliau – Nuolaidos):
1) Iniciatyvos dalyviams, naujai tapusiems Banko klientu, taikomas 6 mėnesius galiojantis Banko pasiūlymas „Įgauk pagreitį su Šiaulių banku“ (nepriklausomai nuo įmonės įregistravimo termino);
2) Iniciatyvos dalyviams, esantiems ar naujai tapusiems Banko klientu, Iniciatyvos laikotarpiu kreditinė kortelė „Mastercard Business“ išduodama nemokamai (netaikomas kortelės išdavimo mokestis).
3) Iniciatyvos dalyviams, esantiems ar naujai tapusiems Banko klientu po Iniciatyvos pabaigos bus grąžinamas 1 proc. sumos nuo visų atsiskaitymų atliktų su „Mastercard Business“ kortelėmis prekybos ir paslaugų vietose iniciatyvos galiojimo laikotarpiu, tačiau ne daugiau nei 15 Eur vienam Dalyviui.
4) Iniciatyvos dalyviams, esantiems ar naujai tapusiems Banko klientu, 3 mėnesius nebus taikomi kortelių skaitytuvo nuomos mokesčiai, jeigu jie nėra Nets Denmark A/S Lietuvos filialas klientai.
7.3. Nuolaidų sąrašas Iniciatyvos metu gali pildytis.
8. Kitos Iniciatyvos sąlygos:
8.1. Iniciatyvos organizatorius pasilieka teisę vienašališkai nutraukti Iniciatyvą arba keisti Iniciatyvos organizavimo tvarką bet kuriuo Iniciatyvos metu, apie tai informuodamas Iniciatyvos dalyvius Iniciatyvos interneto svetainėje https://planas-a.lt/
8.2. Kilus abejonėms dėl Dalyvio veiklos ar reputacijos, Bankas pasilieka teisę vienašališkai pašalinti Dalyvį iš iniciatyvos.
8.3. Informacija apie Iniciatyvą, jos taisyklės yra skelbiamos Iniciatyvos interneto svetainėje https://planas-a.lt/. Iniciatyvos organizatorius pasilieka teisę neregistruoti arba panaikinti jau užsiregistravusio smulkaus verslo atstovo registraciją, jei paaiškėja, kad šio verslo atstovas – Dalyvis neatitinka šiose Taisyklėse numatytų dalyvavimo Iniciatyvoje sąlygų ir jei Dalyvio anketoje pateikta informacija yra melaginga ir /ar neatitinka Bankui priimtinų veiklos principų.
8.4. Siekiant teisėtų Banko interesų, Dalyvių asmens duomenys bus tvarkomi Iniciatyvos pagrindu, vadovaujantis nacionaliniais ir tarptautiniais duomenų apsaugos įstatymais įskaitant ir Bendrąjį duomenų apsaugos reglamentą (ES), Banko vidaus aktais, reglamentuojančiais duomenų tvarkymą. Detalesnė informacija apie Dalyvių asmens duomenų tvarkymą bei turimas teises pateikiama Banko internetiniame puslapyje skelbiamose Asmens duomenų apsaugos taisyklėse, https://www.sb.lt/duomenuapsauga

Gauti naujienlaiškį

Gaukite visas iniciatyvos naujienas tiesiai į savo el. paštą